Kütüphane
 • A

  KısaltmaİngilizceTürkçe
  A.A Always AfloatDaima yüzer halde
  A.d. Ante diem/before date Gününden önce/vadesi gelmis
  A.F. Advance Freight Petin avans navlun
  A.H. After Hatch Kıc ambar agzı
  A.P. Additional Premium Ek prim
  A/c Account Hesap, hesaba
  A/C Account current Cari hesap
  A/d After date Vadesinden sonra
  A/s (ekonomi) At sight Istatistik pozisyonu / Madde
  A/S (deniztasima.) Alongside Bordada
  A/S (ticaret) Account Sale Satış hesabı
  A/S (bankacilik) Account Sales/After sight Satış hesabı/Görüldükten sonra
  A/V Ad valorem Kıymet üzerinden
  AccAccepted,Acceptance Kabul edilmistir, kabul
  Ad/advt AdvocateAvukat
  Afft.Affidavit Yeminli yazılı ifade
  Aflt. AfloatYüzer halde
  AIFirst class 1. sınıf
  A/S (ticaret) Account Sale Satış hesabı
  A/S (bankacilik) Account Sales/After sight Satış hesabı/Görüldükten sonra
  A/V Ad valorem Kıymet üzerinden
  Acc Accepted,Acceptance Kabul edilmistir, kabul
  Ad/advt AdvocateAvukat
  Afft. Affidavit Yeminli yazılı ifade
  Aflt. AfloatYüzer halde
  AIFirst class 1. sınıf
  Alt. AlternateYedek/Vekil
  Amt.AmountMiktar
  An. AnnoYılda
  Anch. Anchorage Demir yeri
  Arbtn./arbtror Arbitration/Arbitrator Tahkim (arbitraj)
  Art. ArticleIstatistik pozisyonu / Madde
  Assd. AssessedTahakkuk etmis
  Assigt. AssignmentDevir, temlik
  Assn. AssociationDernek, birlik
  Att. Gen. Attorney General Bassavci
  Att.At.,/ Atty. AttorneyVekil/Dava vekili
  AwbAirwaybill(Hava) konsimento
 • B

  KısaltmaİngilizceTürkçe
  B.B. Bill Book Borç senedi defteri
  B.B.B. Before Breaking Bulk Yükü (dökme) bosaltmaya baslamadan önce
  B.d. (bankacilik) Bills discounted/Bank draft Iskonto edilmis senet/ Banka kesidesi
  B.D. Bar Draught Sıglıkta gerekli minimum su çekimi
  B.D.I. Both Dates Inclusive Her iki tarih dahil
  B.E. Both ends, at both load/discharge ports l. küpesteler, 2.yükleme/bosaltma limanlari
  B.O.T. Board of Trade Ticaret Heyeti
  B.p. By procuration (power of attorney) Vekaleten imzaya yetkili
  B.U. Buyer’s option Alıcı opsiyonu
  B/C Bills for collection Tahsile verilen senetler
  B/Ch. Bristol Channel Bristol kanalı
  B/d Broughtdown Nakil yekün
  B/E Bill of Exchange Poliçe, ciro ile devrolunan kiymetli evrak
  B/G Bonded goods Gümrügü ödenmemis transit mal
  B/H Bil1 of Health/Bulkhead Sağlık sertifikası/Dökme yük için gerekli düşey bölme
  B/N BanknoteBanknot
  B/P (bankacilik) Bills payable Borç senedi
  B/P (ticaret) Bill payable Ödenecek senetler
  B/R Bills receivable Alacak senedi
  B/S (deniz tasima) Bill of Sale Gemi mülkiyetini devreden vesika
  B/T Berth terms Yükleme ve bosaltma kurallari
  B/S (b.s) Bill of Sale/Balance Sheet Satis faturasi/Bilanço (bankacilik)
  Bal. BalanceDenge
  Bd. BondTahvil
  Bds. BoardsTahta, mukavva
  Bkpt. Bankrupt Müflis
  Bre. BarrelVaril
  Bs/c Bills of collection Tahsil senetleri
 • C

  KısaltmaİngilizceTürkçe
  C Currency/Cents/Case/ Para/Sent/Durum
  C and D Collection and Delivery Senet tahsili ve teslim
  C. B. Cash Credit Para olarak verilen kredi
  C. div. Cumulative dividend Birikmis temettü
  C.a.D. Cash against documents Vesaik mukabili ödeme
  C.b.d. Cash before delivery Teslimden önce ödeme
  C.d. Cash discount/Certificate of deposit Kasa iskontosu Teminat makbuzu
  C.F. Cost and Freight Mal Bedeli ve Navlun
  C.G:ACargo’s proportion of General Average Büyük avaryadan yükün hissesine düsen
  C.HCustom House Gümrük Dairesi
  C.i.aCash in advance Pesin para
  C.I.F. Cost, Insurance, Freight Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun
  C.I.F.c.and I. Cost, insurance, Freight, Commission and Interest Mal Bedeli, Sigorta, Navlun,Komisyon ve Faiz
  C.L. Carload Lot Alıcının bulunduğu istasyona teslim
  C.O.D. Cash on Delivery Teslimat anında ödeme
  C.O.P. Custom of the Port Liman teamülü, usulü
  C.o.S. Cash on shipment Sevkiyat anında peşin
  C.P.D. Charterers Pay Dues Vergi, rüsum gemi kiralayana ait
  C.r. Current rate Cari kur
  C.r.m. Cash by return mail/Cash on receipt of merchandise Dönüş postası geldiğinde ödenecek/emtia alındığında ödenecek
  C.r.s. Cash by return steamer Geminin dönüsünde
  C.w.o. Cash with order Siparis verildiginde ödeme
  C/A Capital account Sermaye hesabi
  C/f Carried forward Nakli yekün
  C/H Clearing House Takas Dairesi
  C/m Certificate of manufacture Imalat belgesi
  C/n Certificate of Origin Menşe Şehadetnamesi
  C/N (ticaret) Credit Note Alacak dekontu
  C/N (bankacilik) Credit Note Kredi dekontu
  C/o Care of/Cash order Araciligi ile (eliyle) Pesin para ile siparis
  C/P Charter Party Gemi kira kontrati
  Carr.pd. (cge.pd.) Carriage paid Tasima ücreti ödenmis
  Cash b/I Cash against bill of lading Konsimento karsiligi pesin ödeme
  Cash. CashierKasiyer, veznedar
  Cd. Sl Conditional sale Sartli satis
  Ch.ppd. Charges prepaid Önceden ödenen masraflar
  Chq. ChequeÇek
  Cl.b/l Clean bill of lading Temiz, eklentisiz konsimento
  Cld. ClearedIliskisiz
  Coll. Collect/collection Senet tahsili/tahsil etme
  Conf. Confirm/confirmed Teyit/teyitli
  Cons.cert. Consular certificate Konsolusluk sertifikasi
  Ctf. Certified/certificate Tasdikli/sertifika
  Ctge. CartageNakliye Ücreti
  Curr. Current/Currency Cari/Para
 • D

  KısaltmaİngilizceTürkçe
  D / D Demand Draft Görüldügünde ödenecek poliçe
  D / N Debit Note Borç Dekontu
  D.1/2 D. Despatch half Demurrage Surastarya yarisi kadar dispeç
  D.a. (bankacilik) Documents against acceptance Vesaik mukabili kabul
  D.a.d. Documents against discretion of collecting bank Tahsilati yapan bankanin takdiri karsiliginda vesaik
  D.A. (ticaret) Deposit account Mevduat hesabi
  D.A.F. Delivery at Frontier Hudutta teslim
  D.b.k. Drawback Gümrük resmi iadesi, reddi rüsum.
  D.d.o. Despatch Discharging only Yalniz bosaltmada dispeç
  D.F. Dead Freight ÖIü navlunPismanlik navlunu
  D.L.O. Despatch Loading Only Yalniz yüklernede dispeç
  D.P.B. Deposit pass-book Mevduat cüzdani
  D.s. Days after sight Ibrazindan sonraki günler
  D.W. Dead Weight Geminin toplam ton agirligi
  D.W.C.C.C. Dead Weight Cargo Carry Capacity Gemiyi ortalama çektigi su hattina kadar batirabilecek yük ve bu yükü tasima kapasitesi
  D/a Days after acceptance Kabulden sonraki günler
  D/A (ticaret) Documents against Acceptance Kabul karsiligi vesaik
  D/D Demand draft Ibrazinda ödenecek poliçe
  D/N Debit note Borç dekontu
  D/O Delivery Order Teslimat emri
  D/P Documents against Payment Ödeme karsiligi vesaik
  D/r Deposit receipt Teminat makbuzu
  D/y DeliveryTeslimat
  Deb. DebitBorç zimmet
  Decl. Declaration/Declared Beyanname/deklare edilmis
  Deft. DefendantMüdafi, savunucu
  Depr. DepreciationAmortisman
  Dft. DraftPoliçe/kambiyo senedi
  Dft/a. Draft attached Poliçe eklenniis
  Dft/c Clean draft Belgesiz poliçe
  Dis. Discount Iskonto, indirim
  Distr. Distribute/Distributor Dagitma/Distribütör
  Div. Dividend/Division Temettü/Taksim
  DoDittoAyni, aynen
  Dr.DrawerKeside eden
  Ds dft Sight draft/Date draft Ibrazindan ödenecek poliçe/vadeli poliçe
 • E

  KısaltmaİngilizceTürkçe
  E.and o.e Errors and omissions excepted Hata ve noksanlar hariç
  E.e. Errors excepted Hatalar hariç
  E.P.D. Excess Profit Duty Olaganüstü Kazanç Vergisi
  E.T.A. Expected Time of Arrival Geminin tahmini varis tarihi
  E.T.D. Expected Time of Departure Geminin tahmini ayrilis tarihi
  EaEachHer; beher
  Encl.EnclosureEkleri
  End. Endorsed/endorsement Ciro edilmis/ciro
  Ex. Exchange Kambiyo/Döviz kuru/ Borsa
  Ex. int. Ex interest Faiz hariç
  Ex.d.(ex.div.) Ex dividend (um) Kar hissesi olmadan,temettüsüz
  Exl. Exclusive, excluding Hariç, rnüstesna
  EXQEx Quay Rihtimda teslim
  Ex Works Ex Works Isyerinde teslim
  Ex factory Ex factory Fabrikada teslim
  Ex warehouse Ex warehouse Depoda teslim
 • F

  KısaltmaİngilizceTürkçe
  F.A.C. Fast As Can Mümkün olan süratle
  F.a.q. Fair average quality Uygun ticari kalite
  F.A.S. Free Alongside Ship Geminin yaninda teslim
  F.and.D. Freight and Demurrage Navlun ve sürastarya
  F.b. Freight bill Navluri senedi faturasi
  F.d. Free discharge Bosaltma masraflari gemiye ait olmaksizin
  F.g. Fully good Tamamen iyi kalite
  F.i.a. Full interest admitted Kabul edilmis tam faiz
  F.i.b. Free into bunkers Ambara teslim
  F.I.O. Free In and Out Tasiyicinin yükleme ve bosaltma giderleriyle ilgisi yoktur.
  F.I.O.S. Free In and Out, Stowed Bkz. F.I.O. ve istif giderleriyle ilgisi yoktur.
  F.I.O.S.T. Free In and Out, Stowed and Trimmed Bkz. F.I.O.S. ve tanzim giderleriyle ilgisi yoktur.
  F.o.c. Free of charge Ücretsiz
  F.o.l. Free of interest Faizsiz
  F.O. Firm Offer Kat’i teklif, Baglayici teklif
  F.O.B. Free On Board Gemi bordasinda teslim
  F.O.R. Free On Rail Istasyon rayinda teslim
  F.O.T. Free On Truck Vagonda teslim
  F. p. Fully paid Tümüyle ödenmis
  F.P. Floating (open) policy Serbest (açik) poliçe
  F.T. (deniz tasima) Freight ton 224O (veya 2OOO) libre agirliginda hacim birimi navlun ton-1.O16 kg.
  F.T. (deniz tasima) Free of Turn Yanasma yeri olsun, olmasin gemi varisindari sonra astorya günleri sayilir.
  F.T. (deniz tasima) Full Terms Tüm komisyon veya indirimler navluna dahildir.
  F.T.W. Free Trade Wharf Serbest Ticaret Limani
  F.x. Foreign exchange Döviz
  Fr.fwrd. Freight forward Navlun vadeli
  Frt. coll. Freight collect Navlun tatisil edilecek
  Frt.pp. Freight prepaid Navlun pesin ödenmis
  FRT. FreightNavlun
 • G

  KısaltmaİngilizceTürkçe
  G r. GrossBrüt
  G.M.B. Good merchantable brand Iyi kalite
  G.R.T. Gross Register Tonnage Sicile kayitli gros ton
  Gr. wt. Gross weight Brüt agirlik
  Gtee. Guarantee Garanti, teminat
  Gtee.(gtd ). Guarantee/Guaranteed Garanti/garanti edilmis
 • H

  KısaltmaİngilizceTürkçe
  H.O. Head Office Merkez (büro)
  H.P. Horse Power Beygir gücü
  H.W.M. High Water Mark Yüksek su çizgisi
  Hrs. HoursSaat
 • I

  KısaltmaİngilizceTürkçe
  I. B. Invoice Book Fatura defteri
  I.O.U. I owe you Size borcum, borç senedi
  I/c In charge of Görevli, nezaretçi olarak
  I/F Insufficient funds Yetersiz karsilik, fon
  I/F Insufficient funds Yetersiz karsilik
  I/I Indorsement irregular Gayri muntazam ciro
  Incl. Included, inclusive Dahil edilmis, dahil
  Inst. Instant (present month) Cari ay
  Irr. IrredeemableItfa edilemez (gayri kabulürücu)
 • J

  KısaltmaİngilizceTürkçe
  J.a. Joint account Müsterek hesap
 • L

  KısaltmaİngilizceTürkçe
  L.a. Letter of advice Ihbar mektubu
  L.b. Long bill Uzun vadeli senet
  L.B. Life Boat Can Filikasi
  L.C.D. Telegram Country Destination Telgraf gönderildigi ülke dilinde
  L.C.O. Telegram Country Origin Telgraf-çekildigi (gönderen) ülke dilinde
  L.h. Letter of hypothecation Ipotek mektubu
  L.H. Lower Hold Dip ambar
  L.O.A. Length Overall Geminin tam boyu
  L/C Letter of Credit Akreditif
  L/D Letter of deposit Rehin senedi
  Led. LedgerDefterikebir
  Liq. Liquidation,liquidated/liquid Tasfiye, tasfiye edilmis/ likid
  Ltd. LimitedSinirli
 • M

  KısaltmaİngilizceTürkçe
  M.d. Months date/months after Ayin tarihi/tarihten sonraki date aylar
  M.I.P. Marine Insurance Policy Deniz sigortasi poliçesi
  M.O. Money Order Havale emri
  M.O.L.O.O. More or Less In Owner’s Option Çogu/azi armatör opsiyonunda
  M.p. Months after payment Ödemeden sonraki aylar
  M.s. Months after sight, months sight Ibrazindan bir ay sonra
  M/R Mate’s Receipt Ordino Yükleme ordinosu
  Marg. MarginMarj
  Mat. MaturityVade
  Mem. MemorandumMuhtira
  Mtg.(mort). MortgageRehinli
  Mth. MonthAy
 • N

  KısaltmaİngilizceTürkçe
  N.A.A. Not Always Afloat Daima yüzer halde degil
  N.d. Not dated Tarih konmamis
  N.O.R. Notice of Readiness Hazirlik Mektubu
  N.o.s. Not otherwise stated, not otherwise specified Aksi ifade edilmemis ise
  N.p. Net proceeds Net hasilat, gelirler
  N.R.T. Net. Register Tonnage Net tescil tonu
  N/a No account Hesabi yok
  N/e. Not exceeding Geçmeyecek
  N/f. no funds Karsiliksiz
  NatlNationalUlusal
  Neg. NegotiableCiro ve devredilebilir
  NetTerms Free of Charterer’s commission Kiralayan komisyonu hariç yükleme/bosaltma masraflari gemiye ait degil.
 • O

  KısaltmaİngilizceTürkçe
  O.d. on demand/overdraft Talep halinde/Kredi Limitini asma
  O.p. Open policy Açik poliçe
  O.R. Owner’s Risk Armatör riskinde
  O.s. OutstandingKapanmamis (hesap)
  O.S.D. Open Shelter Decker Açik barinak güverteleri
  O.S.P. One Safe Port Emin bir liman
  O/a. On acceptance/ On account Kabul halinde/namina, hesabina
  O/c. Overcharge Fazla masraf yükleme
  O/o. Order of Emrine on cons. On consignment Konsiye olarak
  O.p.o One price only Tek fiyat
  Opt. Option, optional Opsiyon, opsiyona bagli
 • P

  KısaltmaİngilizceTürkçe
  P.A. Power of Attorney/ Private account Vekaletname/Özel hesap
  P.and l. Profit and loss Kar ve zarar
  P.B. Pass Book Tasarruf Cüzdarii
  P.O.C. Port of Call Ugranilacak liman
  P.O.R. Port of Refuge Siginilacak liman
  P/N (p.n.) Promissory note Emre yazili senet
  Pchs. Purchase Satinalma
  Per.pro. Per procuration Vekaleten imzaya yetkili
  Prem. PremiumPrim
 • Q

  KısaltmaİngilizceTürkçe
  Q.O.O. Quantity in Owner’s Option Miktar armatör opsiyonunda
 • R

  KısaltmaİngilizceTürkçe
  R.d. (deniz tasima.) Running days Astarya günlerinde tatiller dahil sayilan günler
  R/a. (R.A.) Refer to acceptor Muhataba müracaat
  R/C Re-credited Tekrar kredi verilmis
  R/d (bankacilik) Refer to drawer Kesideciye müracaat
  R/e Refer to endorser Cirantaya müracaat
  Rem. Remit, remittance Para transferi, havalesi
  Rept.( recpt.) ReceiptMakbuz
  Rev. RevisionTashih, revizyon
  Rev. A /C . Revenue account Gelir hesabi
 • S

  KısaltmaİngilizceTürkçe
  S, p. Supra under protest Senedi protesto ettikten sonra kabul etme, protestolu senet
  S.B. Sales Book Satis Defteri
  S.C. Salvage charges Kurtarma masraflari
  S.F. Stowage Factor Istif faktörü
  S.H.E.X. Sundays and Holidays Excepted Pazar ve tatiller hariç
  S.H.I.N.C. Sundays and Holidays Included Pazar ve tatiller dahil
  S.O.L. Shipowner’s Liability Armatör yükümlülükleri
  S.P.A. Sundry Persons’ account Muhtelif sahis hesabi
  S.W. Shipper’s Weights Yükleyici (sevkiyat) agirliklan
  S/a . Subject to approval Onaya bagli
  S/d b/ L Sight draft with bill of lading attached Konsimento eklenmis ibrazinda poliçe
  S/N Shipping Note Sevkiyat bildirisi
  Supt. SuperintendentSef, yetkili memur
  Sy. Drs. Sundry debtors Muhtelif borçlular
  Sy.Crs. Sundry Creditors Muhtelif alacaklilar
 • T

  KısaltmaİngilizceTürkçe
  T.B. Trial Balance Mizan
  T.D. TweendeckGladora
  T.m.o. Telegraphic money order Telgrafla para havalesi
  T.O. TurnoverCiro
  T.r. Trust receipt Zilyetlik makbuzu
  T.t. Telegraphic transfer Telgrafla para havalesi
  T/C Time Charter Zamanla sinirli gemi kiralama sözlesmesi
  Tar. TariffGümrük tarifesi
 • U

  KısaltmaİngilizceTürkçe
  Ult. Ultimo, last month Geçen ay
 • V

  KısaltmaİngilizceTürkçe
  V.o.p. Value as in original policy Kiymet (deger) orjinal poliçedeki gibi
  V/A Voucher attached Vesika, senet etkili
 • W

  KısaltmaİngilizceTürkçe
  W.A. With Average Avarya dahil
  W.B. Water Ballast Bos gemiye denge arttirmak için alinan safra
  W.I.B.O.N. Whether in Berth or Not Yanasmis olsun veya olmasin
  W.S.(RED) Rates, Extras and Demurrage per World Scale Fiat, ekstra ve sürastarya uluslararasi ölçülere göre
  W.V.N.S. With Vessels Natural Segregations Yükün geminin dogal sekline göre ayirilip, yerlestirilmesi
  W.W.D. Weather Working Days Hava sartlari uygun çalisma günü
  W/m Without margin Marjsiz
  W/w Warehouse warrant Antrepo makbuzu
  WhfWharfRihtim
  Wholes. WholesaleToptan satis
 • X

  KısaltmaİngilizceTürkçe
  X.in. Ex interest Faizsiz